Żytni jasny

Bardzo krótki jednozdaniowy opis chleba dla klienta.

Na górę