Maślankowy (mieszany)

Bardzo krótki jednozdaniowy opis chleba dla klienta.

Na górę