Pełne ziarno ze śliwką (żytni)

Bardzo krótki jednozdaniowy opis chleba dla klienta.

Na górę